Candle lighting times for Mānsa
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:33 Mar22Tzav18:34
Sep10Rosh Hashana19:40 Mar29Shmini18:36
Sep14Vayeilech18:28 Apr5Tazria18:39
Sep18Yom Kippur18:24 Apr12Metzora18:41
Sep21Ha'Azinu18:20 Apr19Pesach18:44
Sep23Sukkot18:18 Apr20Pesach19:53
Sep24Sukkot19:26 Apr25Pesach18:47
Sep28Sukkot18:13 Apr26Pesach18:47
Sep30Shmini Atzeret18:11 May3Achrei Mot18:50
Oct1Simchat Torah19:19 May10Kedoshim18:54
Oct5Bereshit18:06 May17Emor18:57
Oct12Noach18:00 May24Behar19:01
Oct19Lech-Lecha17:53 May31Bechukotai19:04
Oct26Vayera17:48 Jun7Bamidbar19:07
Nov2Chayei Sara17:43 Jun8Shavuot20:16
Nov9Toldot17:40 Jun9Shavuot20:16
Nov16Vayetzei17:37 Jun14Nasso19:09
Nov23Vayishlach17:36 Jun21Beha'alotcha19:11
Nov30Vayeshev17:35 Jun28Sh'lach19:12
Dec7Miketz17:36 Jul5Korach19:13
Dec14Vayigash17:38 Jul12Chukat19:12
Dec21Vayechi17:41 Jul19Balak19:10
Dec28Shemot17:44 Jul26Pinchas19:08
Jan4Vaera17:49 Aug2Matot-Masei19:04
Jan11Bo17:54 Aug9Devarim19:00
Jan18Beshalach17:59 Aug16Vaetchanan18:55
Jan25Yitro18:04 Aug23Eikev18:49
Feb1Mishpatim18:09 Aug30Re'eh18:43
Feb8Terumah18:13 Sep6Shoftim18:36
Feb15Tetzaveh18:17 Sep13Ki Teitzei18:29
Feb22Ki Tisa18:21 Sep20Ki Tavo18:22
Mar1Vayakhel18:25 Sep27Nitzavim18:15
Mar8Pekudei18:28 Sep29Rosh Hashana18:12
Mar15Vayikra18:31

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →