Candle Lighting Times for Nagar
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:15 Mar22Tzav6:15
Sep10Rosh Hashana7:22 Mar29Shmini6:19
Sep14Vayeilech6:09 Apr5Tazria6:22
Sep18Yom Kippur6:05 Apr12Metzora6:26
Sep21Ha'Azinu6:01 Apr19Pesach6:30
Sep23Sukkot5:59 Apr20Pesach7:38
Sep24Sukkot7:06 Apr25Pesach6:33
Sep28Sukkot5:53 Apr26Pesach6:34
Sep30Shmini Atzeret5:51 May3Achrei Mot6:37
Oct1Simchat Torah6:58 May10Kedoshim6:41
Oct5Bereshit5:45 May17Emor6:45
Oct12Noach5:38 May24Behar6:49
Oct19Lech-Lecha5:31 May31Bechukotai6:53
Oct26Vayera5:24 Jun7Bamidbar6:56
Nov2Chayei Sara5:19 Jun8Shavuot8:05
Nov9Toldot5:15 Jun9Shavuot8:05
Nov16Vayetzei5:11 Jun14Nasso6:59
Nov23Vayishlach5:09 Jun21Beha'alotcha7:01
Nov30Vayeshev5:08 Jun28Sh'lach7:02
Dec7Miketz5:09 Jul5Korach7:02
Dec14Vayigash5:11 Jul12Chukat7:01
Dec21Vayechi5:13 Jul19Balak6:59
Dec28Shemot5:17 Jul26Pinchas6:56
Jan4Vaera5:22 Aug2Matot-Masei6:52
Jan11Bo5:27 Aug9Devarim6:46
Jan18Beshalach5:33 Aug16Vaetchanan6:40
Jan25Yitro5:38 Aug23Eikev6:34
Feb1Mishpatim5:44 Aug30Re'eh6:26
Feb8Terumah5:49 Sep6Shoftim6:19
Feb15Tetzaveh5:54 Sep13Ki Teitzei6:11
Feb22Ki Tisa5:59 Sep20Ki Tavo6:03
Mar1Vayakhel6:03 Sep27Nitzavim5:54
Mar8Pekudei6:08 Sep29Rosh Hashana5:52
Mar15Vayikra6:11

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →