Candle lighting times for Chubek
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:23 Mar22Tzav18:17
Sep10Rosh Hashana19:30 Mar29Shmini18:23
Sep14Vayeilech18:15 Apr5Tazria18:29
Sep18Yom Kippur18:09 Apr12Metzora18:35
Sep21Ha'Azinu18:04 Apr19Pesach18:42
Sep23Sukkot18:01 Apr20Pesach19:51
Sep24Sukkot19:08 Apr25Pesach18:47
Sep28Sukkot17:53 Apr26Pesach18:48
Sep30Shmini Atzeret17:50 May3Achrei Mot18:55
Oct1Simchat Torah18:57 May10Kedoshim19:01
Oct5Bereshit17:42 May17Emor19:07
Oct12Noach17:32 May24Behar19:13
Oct19Lech-Lecha17:22 May31Bechukotai19:18
Oct26Vayera17:13 Jun7Bamidbar19:23
Nov2Chayei Sara17:05 Jun8Shavuot20:32
Nov9Toldot16:59 Jun9Shavuot20:32
Nov16Vayetzei16:53 Jun14Nasso19:26
Nov23Vayishlach16:49 Jun21Beha'alotcha19:29
Nov30Vayeshev16:46 Jun28Sh'lach19:29
Dec7Miketz16:46 Jul5Korach19:29
Dec14Vayigash16:46 Jul12Chukat19:27
Dec21Vayechi16:49 Jul19Balak19:23
Dec28Shemot16:53 Jul26Pinchas19:19
Jan4Vaera16:58 Aug2Matot-Masei19:12
Jan11Bo17:04 Aug9Devarim19:05
Jan18Beshalach17:11 Aug16Vaetchanan18:57
Jan25Yitro17:19 Aug23Eikev18:48
Feb1Mishpatim17:27 Aug30Re'eh18:38
Feb8Terumah17:34 Sep6Shoftim18:28
Feb15Tetzaveh17:42 Sep13Ki Teitzei18:17
Feb22Ki Tisa17:50 Sep20Ki Tavo18:06
Mar1Vayakhel17:57 Sep27Nitzavim17:55
Mar8Pekudei18:04 Sep29Rosh Hashana17:52
Mar15Vayikra18:10

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →