Candle Lighting Times for Tungi
Hebrew Year 5782 (2021 - 2022)

www.hebcal.com

Sep6Rosh Hashana5:53 Mar18Tzav5:50
Sep7Rosh Hashana7:00 Mar25Shmini5:53
Sep10Vayeilech5:49 Apr1Tazria5:56
Sep15Yom Kippur5:44 Apr8Metzora5:58
Sep17Ha'Azinu5:42 Apr15Pesach6:01
Sep20Sukkot5:38 Apr16Pesach7:10
Sep21Sukkot6:45 Apr21Pesach6:04
Sep24Sukkot5:34 Apr22Pesach6:04
Sep27Shmini Atzeret5:31 Apr29Achrei Mot6:07
Sep28Simchat Torah6:38 May6Kedoshim6:11
Oct1Bereshit5:27 May13Emor6:14
Oct8Noach5:20 May20Behar6:18
Oct15Lech-Lecha5:14 May27Bechukotai6:21
Oct22Vayera5:08 Jun3Bamidbar6:24
Oct29Chayei Sara5:03 Jun4Shavuot7:32
Nov5Toldot4:58 Jun5Shavuot7:33
Nov12Vayetzei4:55 Jun10Nasso6:27
Nov19Vayishlach4:53 Jun17Beha'alotcha6:29
Nov26Vayeshev4:52 Jun24Sh'lach6:31
Dec3Miketz4:52 Jul1Korach6:31
Dec10Vayigash4:54 Jul8Chukat6:31
Dec17Vayechi4:56 Jul15Balak6:30
Dec24Shemot4:59 Jul22Pinchas6:28
Dec31Vaera5:04 Jul29Matot-Masei6:25
Jan7Bo5:08 Aug5Devarim6:21
Jan14Beshalach5:13 Aug12Vaetchanan6:16
Jan21Yitro5:18 Aug19Eikev6:10
Jan28Mishpatim5:23 Aug26Re'eh6:04
Feb4Terumah5:28 Sep2Shoftim5:57
Feb11Tetzaveh5:33 Sep9Ki Teitzei5:50
Feb18Ki Tisa5:37 Sep16Ki Tavo5:43
Feb25Vayakhel5:41 Sep23Nitzavim5:36
Mar4Pekudei5:44 Sep25Rosh Hashana5:34
Mar11Vayikra5:47

← 5781   Times in bold indicate holidays.   5783 →