Candle lighting - Sharqpur Sharif
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:59 Mar22Tzav17:58
Sep10Rosh Hashana19:06 Mar29Shmini18:02
Sep14Vayeilech17:53 Apr5Tazria18:07
Sep18Yom Kippur17:47 Apr12Metzora18:11
Sep21Ha'Azinu17:44 Apr19Pesach18:16
Sep23Sukkot17:41 Apr20Pesach19:25
Sep24Sukkot18:48 Apr25Pesach18:20
Sep28Sukkot17:34 Apr26Pesach18:21
Sep30Shmini Atzeret17:32 May3Achrei Mot18:26
Oct1Simchat Torah18:39 May10Kedoshim18:31
Oct5Bereshit17:26 May17Emor18:35
Oct12Noach17:17 May24Behar18:40
Oct19Lech-Lecha17:09 May31Bechukotai18:44
Oct26Vayera17:02 Jun7Bamidbar18:48
Nov2Chayei Sara16:55 Jun8Shavuot19:57
Nov9Toldot16:50 Jun9Shavuot19:57
Nov16Vayetzei16:46 Jun14Nasso18:51
Nov23Vayishlach16:43 Jun21Beha'alotcha18:53
Nov30Vayeshev16:42 Jun28Sh'lach18:54
Dec7Miketz16:42 Jul5Korach18:54
Dec14Vayigash16:43 Jul12Chukat18:52
Dec21Vayechi16:46 Jul19Balak18:50
Dec28Shemot16:50 Jul26Pinchas18:46
Jan4Vaera16:53 Aug2Matot-Masei18:41
Jan11Bo16:59 Aug9Devarim18:35
Jan18Beshalach17:05 Aug16Vaetchanan18:28
Jan25Yitro17:11 Aug23Eikev18:20
Feb1Mishpatim17:17 Aug30Re'eh18:12
Feb8Terumah17:23 Sep6Shoftim18:03
Feb15Tetzaveh17:29 Sep13Ki Teitzei17:54
Feb22Ki Tisa17:35 Sep20Ki Tavo17:45
Mar1Vayakhel17:43 Sep27Nitzavim17:36
Mar8Pekudei17:48 Sep29Rosh Hashana17:33
Mar15Vayikra17:53

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →