Shabbat Times Jeddah, Makkah, Saudi Arabia

  • This week's Torah portion is Parashat Beshalach
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities