Shabbat Times Dakar, Senegal

  • This week's Torah portion is Parashat Re'eh
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities