Shabbat Times Karachi, Sindh, Pakistan

  • This week's Torah portion is Parashat Vayishlach
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities