Shabbat Times Antananarivo, Analamanga, Madagascar

  • This week's Torah portion is Parashat Ha'Azinu
  • Shabbat Shuva occurs on
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities