Shabbat Times Jaipur, Rajasthan, India

  • This week's Torah portion is Parashat Ki Teitzei
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities