Shabbat Times Kumasi, Ashanti, Ghana

  • This week's Torah portion is Parashat Pinchas
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities