Shabbat Times Nairobi, Kenya

  • This week's Torah portion is Parashat Balak
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities