Poland Shabbat Candle Lighting Times

Friday, June 22nd 2018 - Parashat Chukat

Greater Poland

Kujawsko-Pomorskie

Lesser Poland Voivodeship

Lower Silesia

Lublin

Lubusz

Mazovia

Opole Voivodeship

Podlasie

Pomerania

Silesia

Subcarpathian Voivodeship

Warmia-Masuria

West Pomerania

Łódź Voivodeship

Świętokrzyskie