Poland Shabbat Candle Lighting Times

Friday, October 27th 2017 - Parashat Lech-Lecha

Greater Poland

Kujawsko-Pomorskie

Lesser Poland Voivodeship

Lower Silesia

Lublin

Lubusz

Mazovia

Opole Voivodeship

Podlasie

Pomerania

Silesia

Subcarpathian Voivodeship

Warmia-Masuria

West Pomerania

Łódź Voivodeship

Świętokrzyskie