Belarus Shabbat Candle Lighting Times

Friday, May 25th 2018 - Parashat Nasso

Brest

Gomel

Grodnenskaya

Minsk

Minsk City

Mogilev

Vitebsk