Shabbat Times Kathmandu, Central Region, Nepal

  • This week's Torah portion is Parashat Bereshit
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities