Shabbat Times Antananarivo, Analamanga, Madagascar

  • This week's Torah portion is Parashat Balak
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities