Shabbat Times Sapporo, Hokkaidō, Japan

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities