Shabbat Times Kobe, Hyōgo, Japan

  • This week's Torah portion is Parashat Chukat
  • Havdalah (60 min):


Shabbat times for world cities