Shabbat Times Kanpur, Uttar Pradesh, India

  • This week's Torah portion is Parashat Re'eh
  • Havdalah (60 min):


Shabbat times for world cities