Shabbat Times Kānpur, Uttar Pradesh, India

  • This week's Torah portion is Parashat Nitzavim
  • Havdalah (60 min):


Shabbat times for world cities