Shabbat Times H̱olon, Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Bamidbar
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities