Shabbat Times Bat Yam, Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Terumah
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities