Shabbat Times Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (60 min):


Shabbat times for world cities