Shabbat Times Hamburg, Germany

  • This week's Torah portion is Parashat Bamidbar
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities