Shabbat Times Karlovac, Karlovačka, Croatia

  • This week's Torah portion is Parashat Chukat
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities