Shabbat Times Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France

  • This week's Torah portion is Parashat Chukat
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities