Shabbat Times Khiri Mat, Sukhothai, Thailand

  • This week's Torah portion is Parashat Tetzaveh
  • Shabbat Zachor occurs on
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities