Shabbat Times Kampala, Central Region, Uganda

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities