Shabbat Times Riyadh, Ar Riyāḑ, Saudi Arabia

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities