Shabbat Times Kathmandu, Central Region, Nepal

  • This week's Torah portion is Parashat Eikev
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities