Shabbat Times Antananarivo, Madagascar

  • This week's Torah portion is Parashat Beshalach
  • Havdalah (42 min): 7:13pm on Saturday, 31 January 2015


Shabbat times for world cities