Shabbat Times Almaty, Kazakhstan

  • Rosh Chodesh Elul occurs on
  • Rosh Chodesh Elul occurs on
  • Candle lighting:
  • This week's Torah portion is Parashat Shoftim
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities