Shabbat Times Ōsaka-shi, Japan

  • This week's Torah portion is Parashat Tetzaveh
  • Shabbat Zachor occurs on Saturday, 28 February 2015
  • Havdalah (42 min): 6:34pm on Saturday, 28 February 2015


Shabbat times for world cities