Shabbat Times Haifa, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Tetzaveh
  • Shabbat Zachor occurs on Saturday, 28 February 2015
  • Havdalah (50 min): 6:26pm on Saturday, 28 February 2015


Shabbat times for world cities