Shabbat Times Bat Yam, Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Toldot
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities