Shabbat Times Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (42 min):


Shabbat times for world cities