Shabbat Times White Plains, New York, USA

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (72 min):


Shabbat times for world cities