Shabbat Times Tel Aviv, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Kedoshim
  • Havdalah (43 min):


Shabbat times for world cities