Shabbat Times Doha, Baladīyat ad Dawḩah, Qatar

  • This week's Torah portion is Parashat Behar
  • Havdalah (50 min):


Shabbat times for world cities