Shabbat Times Jerusalem, Israel

  • This week's Torah portion is Parashat Kedoshim
  • Havdalah (72 min):


Shabbat times for world cities