Advertisement

September 2021

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Erev Rosh Hashana

7

Rosh Hashana 5782

8

Rosh Hashana II

9

Tzom Gedaliah

10

 

11

Shabbat Shuva

12

 

13

 

14

 

15

Erev Yom Kippur

16

Yom Kippur

17

 

18

 

19

 

20

Erev Sukkot

21

Sukkot I

22

Sukkot II

23

Sukkot III (CH''M)

24

Sukkot IV (CH''M)

25

Sukkot V (CH''M)

26

Sukkot VI (CH''M)

27

Sukkot VII (Hoshana Raba)

28

Shmini Atzeret

29

Simchat Torah

30