Advertisement

Sat04-Jan-2020Parashat Vayigash
Tue07-Jan-2020Asara B'Tevet
Sat11-Jan-2020Parashat Vayechi
Sat18-Jan-2020Parashat Shemot
Sat25-Jan-2020Parashat Vaera
Mon27-Jan-2020Rosh Chodesh Sh'vat
Sat01-Feb-2020Parashat Bo
Sat08-Feb-2020Parashat Beshalach
Mon10-Feb-2020Tu BiShvat
Sat15-Feb-2020Parashat Yitro
Sat22-Feb-2020Parashat Mishpatim
Sat22-Feb-2020Shabbat Shekalim
Tue25-Feb-2020Rosh Chodesh Adar
Wed26-Feb-2020Rosh Chodesh Adar
Sat29-Feb-2020Parashat Terumah
Sat07-Mar-2020Parashat Tetzaveh
Sat07-Mar-2020Shabbat Zachor
Mon09-Mar-2020Ta'anit Esther
Mon09-Mar-2020Erev Purim
Tue10-Mar-2020Purim
Wed11-Mar-2020Shushan Purim
Sat14-Mar-2020Parashat Ki Tisa
Sat14-Mar-2020Shabbat Parah
Sat21-Mar-2020Parashat Vayakhel-Pekudei
Sat21-Mar-2020Shabbat HaChodesh
Thu26-Mar-2020Rosh Chodesh Nisan
Sat28-Mar-2020Parashat Vayikra
Sat04-Apr-2020Parashat Tzav
Sat04-Apr-2020Shabbat HaGadol
Wed08-Apr-2020Ta'anit Bechorot
Wed08-Apr-2020Erev Pesach
Thu09-Apr-2020Pesach I
Fri10-Apr-2020Pesach II
Sat11-Apr-2020Pesach III (CH''M)
Sun12-Apr-2020Pesach IV (CH''M)
Mon13-Apr-2020Pesach V (CH''M)
Tue14-Apr-2020Pesach VI (CH''M)
Wed15-Apr-2020Pesach VII
Thu16-Apr-2020Pesach VIII
Sat18-Apr-2020Parashat Shmini
Tue21-Apr-2020Yom HaShoah
Fri24-Apr-2020Rosh Chodesh Iyyar
Sat25-Apr-2020Parashat Tazria-Metzora
Sat25-Apr-2020Rosh Chodesh Iyyar
Tue28-Apr-2020Yom HaZikaron
Wed29-Apr-2020Yom HaAtzma'ut
Sat02-May-2020Parashat Achrei Mot-Kedoshim
Fri08-May-2020Pesach Sheni
Sat09-May-2020Parashat Emor
Tue12-May-2020Lag B'Omer
Sat16-May-2020Parashat Behar-Bechukotai
Fri22-May-2020Yom Yerushalayim
Sat23-May-2020Parashat Bamidbar
Sun24-May-2020Rosh Chodesh Sivan
Thu28-May-2020Erev Shavuot
Fri29-May-2020Shavuot I
Sat30-May-2020Shavuot II
Sat06-Jun-2020Parashat Nasso
Sat13-Jun-2020Parashat Beha'alotcha
Sat20-Jun-2020Parashat Sh'lach
Mon22-Jun-2020Rosh Chodesh Tamuz
Tue23-Jun-2020Rosh Chodesh Tamuz
Sat27-Jun-2020Parashat Korach
Sat04-Jul-2020Parashat Chukat-Balak
Thu09-Jul-2020Tzom Tammuz
Sat11-Jul-2020Parashat Pinchas
Sat18-Jul-2020Parashat Matot-Masei
Wed22-Jul-2020Rosh Chodesh Av
Sat25-Jul-2020Parashat Devarim
Sat25-Jul-2020Shabbat Chazon
Wed29-Jul-2020Erev Tish'a B'Av
Thu30-Jul-2020Tish'a B'Av
Sat01-Aug-2020Parashat Vaetchanan
Sat01-Aug-2020Shabbat Nachamu
Sat08-Aug-2020Parashat Eikev
Sat15-Aug-2020Parashat Re'eh
Thu20-Aug-2020Rosh Chodesh Elul
Fri21-Aug-2020Rosh Chodesh Elul
Sat22-Aug-2020Parashat Shoftim
Sat29-Aug-2020Parashat Ki Teitzei
Sat05-Sep-2020Parashat Ki Tavo
Sat12-Sep-2020Parashat Nitzavim-Vayeilech
Sat12-Sep-2020Leil Selichot
Fri18-Sep-2020Erev Rosh Hashana
Sat19-Sep-2020Rosh Hashana 5781
Sun20-Sep-2020Rosh Hashana II
Mon21-Sep-2020Tzom Gedaliah
Sat26-Sep-2020Parashat Ha'Azinu
Sat26-Sep-2020Shabbat Shuva
Sun27-Sep-2020Erev Yom Kippur
Mon28-Sep-2020Yom Kippur
Fri02-Oct-2020Erev Sukkot
Sat03-Oct-2020Sukkot I
Sun04-Oct-2020Sukkot II
Mon05-Oct-2020Sukkot III (CH''M)
Tue06-Oct-2020Sukkot IV (CH''M)
Wed07-Oct-2020Sukkot V (CH''M)
Thu08-Oct-2020Sukkot VI (CH''M)
Fri09-Oct-2020Sukkot VII (Hoshana Raba)
Sat10-Oct-2020Shmini Atzeret
Sun11-Oct-2020Simchat Torah
Sat17-Oct-2020Parashat Bereshit
Sun18-Oct-2020Rosh Chodesh Cheshvan
Mon19-Oct-2020Rosh Chodesh Cheshvan
Sat24-Oct-2020Parashat Noach
Sat31-Oct-2020Parashat Lech-Lecha
Sat07-Nov-2020Parashat Vayera
Sat14-Nov-2020Parashat Chayei Sara
Tue17-Nov-2020Rosh Chodesh Kislev
Sat21-Nov-2020Parashat Toldot
Sat28-Nov-2020Parashat Vayetzei
Sat05-Dec-2020Parashat Vayishlach
Thu10-Dec-2020Chanukah: 1 Candle
Fri11-Dec-2020Chanukah: 2 Candles
Sat12-Dec-2020Parashat Vayeshev
Sat12-Dec-2020Chanukah: 3 Candles
Sun13-Dec-2020Chanukah: 4 Candles
Mon14-Dec-2020Chanukah: 5 Candles
Tue15-Dec-2020Chanukah: 6 Candles
Wed16-Dec-2020Rosh Chodesh Tevet
Wed16-Dec-2020Chanukah: 7 Candles
Thu17-Dec-2020Chanukah: 8 Candles
Fri18-Dec-2020Chanukah: 8th Day
Sat19-Dec-2020Parashat Miketz
Fri25-Dec-2020Asara B'Tevet
Sat26-Dec-2020Parashat Vayigash