Advertisement

November 2020

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

20th of Cheshvan, 5781
Parashat Vayera

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

27th of Cheshvan, 5781
Parashat Chayei Sara

15

 

16

 

17

1st of Kislev, 5781
Rosh Chodesh Kislev

18

 

19

 

20

 

21

5th of Kislev, 5781
Parashat Toldot

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

12th of Kislev, 5781
Parashat Vayetzei

29

 

30