Advertisement

September 2018

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Leil Selichot

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Erev Rosh Hashana

10

Rosh Hashana 5779

11

Rosh Hashana II

12

Tzom Gedaliah

13

 

14

 

15

Shabbat Shuva

16

 

17

 

18

Erev Yom Kippur

19

Yom Kippur

20

 

21

 

22

 

23

Erev Sukkot

24

Sukkot I

25

Sukkot II

26

Sukkot III (CH''M)

27

Sukkot IV (CH''M)

28

Sukkot V (CH''M)

29

Sukkot VI (CH''M)

30

Sukkot VII (Hoshana Raba)