Advertisement

Sat02-Jan-2016Parashat Shemot
Sat09-Jan-2016Parashat Vaera
Mon11-Jan-2016Rosh Chodesh Sh'vat
Sat16-Jan-2016Parashat Bo
Sat23-Jan-2016Parashat Beshalach
Mon25-Jan-2016Tu BiShvat
Sat30-Jan-2016Parashat Yitro
Sat06-Feb-2016Parashat Mishpatim
Tue09-Feb-2016Rosh Chodesh Adar I
Wed10-Feb-2016Rosh Chodesh Adar I
Sat13-Feb-2016Parashat Terumah
Sat20-Feb-2016Parashat Tetzaveh
Tue23-Feb-2016Purim Katan
Sat27-Feb-2016Parashat Ki Tisa
Sat05-Mar-2016Parashat Vayakhel
Sat05-Mar-2016Shabbat Shekalim
Thu10-Mar-2016Rosh Chodesh Adar II
Fri11-Mar-2016Rosh Chodesh Adar II
Sat12-Mar-2016Parashat Pekudei
Sat19-Mar-2016Parashat Vayikra
Sat19-Mar-2016Shabbat Zachor
Wed23-Mar-2016Ta'anit Esther
Wed23-Mar-2016Erev Purim
Thu24-Mar-2016Purim
Fri25-Mar-2016Shushan Purim
Sat26-Mar-2016Parashat Tzav
Sat02-Apr-2016Parashat Shmini
Sat02-Apr-2016Shabbat Parah
Sat09-Apr-2016Parashat Tazria
Sat09-Apr-2016Rosh Chodesh Nisan
Sat09-Apr-2016Shabbat HaChodesh
Sat16-Apr-2016Parashat Metzora
Sat16-Apr-2016Shabbat HaGadol
Fri22-Apr-2016Ta'anit Bechorot
Fri22-Apr-2016Erev Pesach
Sat23-Apr-2016Pesach I
Sun24-Apr-2016Pesach II
Mon25-Apr-2016Pesach III (CH''M)
Tue26-Apr-2016Pesach IV (CH''M)
Wed27-Apr-2016Pesach V (CH''M)
Thu28-Apr-2016Pesach VI (CH''M)
Fri29-Apr-2016Pesach VII
Sat30-Apr-2016Pesach VIII
Thu05-May-2016Yom HaShoah
Sat07-May-2016Parashat Achrei Mot
Sun08-May-2016Rosh Chodesh Iyyar
Mon09-May-2016Rosh Chodesh Iyyar
Wed11-May-2016Yom HaZikaron
Thu12-May-2016Yom HaAtzma'ut
Sat14-May-2016Parashat Kedoshim
Sat21-May-2016Parashat Emor
Sun22-May-2016Pesach Sheni
Thu26-May-2016Lag B'Omer
Sat28-May-2016Parashat Behar
Sat04-Jun-2016Parashat Bechukotai
Sun05-Jun-2016Yom Yerushalayim
Tue07-Jun-2016Rosh Chodesh Sivan
Sat11-Jun-2016Parashat Bamidbar
Sat11-Jun-2016Erev Shavuot
Sun12-Jun-2016Shavuot I
Mon13-Jun-2016Shavuot II
Sat18-Jun-2016Parashat Nasso
Sat25-Jun-2016Parashat Beha'alotcha
Sat02-Jul-2016Parashat Sh'lach
Wed06-Jul-2016Rosh Chodesh Tamuz
Thu07-Jul-2016Rosh Chodesh Tamuz
Sat09-Jul-2016Parashat Korach
Sat16-Jul-2016Parashat Chukat
Sat23-Jul-2016Parashat Balak
Sun24-Jul-2016Tzom Tammuz
Sat30-Jul-2016Parashat Pinchas
Fri05-Aug-2016Rosh Chodesh Av
Sat06-Aug-2016Parashat Matot-Masei
Sat13-Aug-2016Parashat Devarim
Sat13-Aug-2016Shabbat Chazon
Sat13-Aug-2016Erev Tish'a B'Av
Sun14-Aug-2016Tish'a B'Av
Sat20-Aug-2016Parashat Vaetchanan
Sat20-Aug-2016Shabbat Nachamu
Sat27-Aug-2016Parashat Eikev
Sat03-Sep-2016Parashat Re'eh
Sat03-Sep-2016Rosh Chodesh Elul
Sun04-Sep-2016Rosh Chodesh Elul
Sat10-Sep-2016Parashat Shoftim
Sat17-Sep-2016Parashat Ki Teitzei
Sat24-Sep-2016Parashat Ki Tavo
Sat24-Sep-2016Leil Selichot
Sat01-Oct-2016Parashat Nitzavim
Sun02-Oct-2016Erev Rosh Hashana
Mon03-Oct-2016Rosh Hashana 5777
Tue04-Oct-2016Rosh Hashana II
Wed05-Oct-2016Tzom Gedaliah
Sat08-Oct-2016Parashat Vayeilech
Sat08-Oct-2016Shabbat Shuva
Tue11-Oct-2016Erev Yom Kippur
Wed12-Oct-2016Yom Kippur
Sat15-Oct-2016Parashat Ha'Azinu
Sun16-Oct-2016Erev Sukkot
Mon17-Oct-2016Sukkot I
Tue18-Oct-2016Sukkot II
Wed19-Oct-2016Sukkot III (CH''M)
Thu20-Oct-2016Sukkot IV (CH''M)
Fri21-Oct-2016Sukkot V (CH''M)
Sat22-Oct-2016Sukkot VI (CH''M)
Sun23-Oct-2016Sukkot VII (Hoshana Raba)
Mon24-Oct-2016Shmini Atzeret
Tue25-Oct-2016Simchat Torah
Sat29-Oct-2016Parashat Bereshit
Tue01-Nov-2016Rosh Chodesh Cheshvan
Wed02-Nov-2016Rosh Chodesh Cheshvan
Sat05-Nov-2016Parashat Noach
Sat12-Nov-2016Parashat Lech-Lecha
Sat19-Nov-2016Parashat Vayera
Sat26-Nov-2016Parashat Chayei Sara
Thu01-Dec-2016Rosh Chodesh Kislev
Sat03-Dec-2016Parashat Toldot
Sat10-Dec-2016Parashat Vayetzei
Sat17-Dec-2016Parashat Vayishlach
Sat24-Dec-2016Parashat Vayeshev
Sat24-Dec-2016Chanukah: 1 Candle
Sun25-Dec-2016Chanukah: 2 Candles
Mon26-Dec-2016Chanukah: 3 Candles
Tue27-Dec-2016Chanukah: 4 Candles
Wed28-Dec-2016Chanukah: 5 Candles
Thu29-Dec-2016Chanukah: 6 Candles
Fri30-Dec-2016Rosh Chodesh Tevet
Fri30-Dec-2016Chanukah: 7 Candles
Sat31-Dec-2016Parashat Miketz
Sat31-Dec-2016Chanukah: 8 Candles