Advertisement

August 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Rosh Chodesh Av

6

Parashat Matot-Masei

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

Parashat Devarim
Shabbat Chazon
Erev Tish'a B'Av

14

Tish'a B'Av

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Parashat Eikev

28

 

29

 

30

 

31