Advertisement

December 2016

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       

1

Rosh Chodesh Kislev

2

 

3

Parashat Toldot

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Parashat Vayetzei

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

Parashat Vayishlach

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

Parashat Vayeshev
Chanukah: 1 Candle

25

Chanukah: 2 Candles

26

Chanukah: 3 Candles

27

Chanukah: 4 Candles

28

Chanukah: 5 Candles

29

Chanukah: 6 Candles

30

Rosh Chodesh Tevet
Chanukah: 7 Candles

31

Parashat Miketz
Chanukah: 8 Candles