Advertisement

November 2015

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

25th of Cheshvan, 5776
Parashat Chayei Sara

8

 

9

 

10

 

11

 

12

30th of Cheshvan, 5776
Rosh Chodesh Kislev

13

1st of Kislev, 5776
Rosh Chodesh Kislev

14

2nd of Kislev, 5776
Parashat Toldot

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

9th of Kislev, 5776
Parashat Vayetzei

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

16th of Kislev, 5776
Parashat Vayishlach

29

 

30