Advertisement

September 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

Parashat Ki Teitzei

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

Parashat Ki Tavo
Leil Selichot

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

Parashat Nitzavim

16

Erev Rosh Hashana

17

Rosh Hashana 5773

18

Rosh Hashana II

19

Tzom Gedaliah

20

 

21

 

22

Parashat Vayeilech
Shabbat Shuva

23

 

24

 

25

Erev Yom Kippur

26

Yom Kippur

27

 

28

 

29

Parashat Ha'Azinu

30

Erev Sukkot