Advertisement

August 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     

1

 

2

 

3

 

4

Parashat Vaetchanan
Shabbat Nachamu

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

Parashat Eikev

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

Parashat Re'eh
Rosh Chodesh Elul

19

Rosh Chodesh Elul

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

Parashat Shoftim

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31