Advertisement

October 2012

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
 

1

Sukkot I

2

Sukkot II

3

Sukkot III (CH''M)

4

Sukkot IV (CH''M)

5

Sukkot V (CH''M)

6

Sukkot VI (CH''M)

7

Sukkot VII (Hoshana Raba)

8

Shmini Atzeret

9

Simchat Torah

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

Rosh Chodesh Cheshvan

17

Rosh Chodesh Cheshvan

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31